8 december 2017 12:00

Offentliga Hus har framgångsrikt emitterat obligationer om 400 mkr i övertecknad emission

Som ett första steg i Offentliga Hus i Norden AB (publ):s (”Offentliga Hus”) ambitioner att växa fastighetsvärdet från dagens 2,3 miljarder kronor till ca 6-7 miljarder kronor så har Offentliga Hus framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 400 mkr (rambelopp om 700 mkr) med en löptid om 3,5 år.

Obligationsemissionen placerades framgångsrikt bland primärt svenska investerare och med ytterligare efterfrågan från övriga Norden och Kontinentaleuropa. Sammantaget deltog över 70 investerare i den övertecknade emissionen.  

Emissionslikviden avses användas till fastighetsförvärv samt generella verksamhetsändamål.

– Vi står nu väl rustade för att genomföra fler förvärv av samhällsfastigheter framöver. Vi ser positivt på utsikten att inom två år nå vårt mål att börsintroducera Offentliga Hus, säger Lars Holm, VD för Offentliga Hus.

Obligationerna löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 700 räntepunkter och har slutligt förfall i juni 2021. Offentliga Hus avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholm inom 60 dagar efter emissionsdatumet.

Pareto Securities och Swedbank har agerat finansiella rådgivare och joint bookrunners i samband med obligationsemissionen. Vinge har agerat juridisk rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Om Offentliga Hus i Norden AB

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Offentliga Hus har ett totalt fastighetsbestånd om 90 fastigheter på 37 olika platser i Sverige. Hyresgästerna består till cirka 90% av statligt finansierade verksamheter med långa hyreskontrakt (exkl. portföljen med studentlägenheter). Fastighetsvärdet uppgår till 2,3 miljarder kronor. Offentliga Hus grundades 2011 och ägs av Aktiebolaget Fastator (publ) (50%) och Cofigelux Sarl (50%).