9 juni 2020 08:45

Offentliga Hus gör miljardförvärv i Halmstad och Borås

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) avseende förvärv av sju fastigheter i Halmstad och två fastigheter i Borås med tillträde senast 30 oktober 2020.

Portföljen omfattar totalt 55 300 kvadratmeter uthyrbar lokalarea, varav 14 500 kvadratmeter fördelas på fastigheterna Uranus 2 och Vulkanus 15 i Borås och resterande 40 800 kvadratmeter omfattar fastigheterna Halmstad 6:48, Koljan 9, Rudan 5, Sankt Nikolaus 19, Slottet 4, Svartmunken 1 samt Österskans 2, samtliga centralt belägna i Halmstad.

Portföljen har en samlad vakans om endast 4 procent och till 96 procent kommer hyresintäkterna från stat, kommun och region. De största hyresgästerna är Region Halland, Skatteverket, Halmstad kommun och Borås stad. Kontrakterade hyror i portföljen uppgår till totalt cirka 73 miljoner kronor på årsbasis och överenskommet fastighetsvärde uppgår till 1 160 miljoner kronor.

”Detta är en fantastiskt fin fastighetsportfölj som ytterligare stärker Offentliga Hus samhällsprofil, då hela 96 procent av hyresflödet utgörs av samhällshyresgäster. De två samhällsfastigheterna i Borås kompletterar vårt sedan tidigare stora innehav i Borås på ett bra sätt och de sju fastigheterna i Halmstad utgör en väl samlad förvaltningsenhet och ger oss en betydande närvaro även i denna stad”, kommenterar Fredrik Brodin, VD på Offentliga Hus.

”Vår starka tillväxt fortsätter och vi ser med tillförsikt fram emot Offentliga Hus kommande börsnotering som planeras ske under innevarande år”, fortsätter Brodin.