19 november 2018 16:15

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastigheter för 127,6 MSEK.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av tre samhällsfastigheter. Säljare är Amasten Fastighets AB (publ). Transaktionen är ovillkorad och sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 127,6 miljoner kronor, vilket är i nivå med rådande värdering. Offentliga Hus tillträder fastigheterna i första kvartalet 2019. 

Förvärvet omfattar tre samhällsfastigheter i Timrå om totalt 21 600 kvm. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 75,8 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 127,6 miljoner kronor. Årshyresvärdet uppgår till 11,9 miljoner kronor.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen ska erläggas kontant. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant. 


För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars.holm@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Niklas Eklund, CFO
niklas.eklund@offentligahus.se
+46 (0) 70 969 29 69  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2018 kl. 16.15 CET.