3 december 2018 08:30

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet under uppförande om 367 MSEK i Göteborg.

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har tecknat avtal gällande förvärv av aktierna i Opalparken Förvaltning AB. Förvärvet gäller en samhällsfastighet under uppförande som kommer att stå klar år 2020 vid Opaltorget i Tynnered, Göteborg. Den preliminära köpeskillingen är baserad på ett fastighetsvärde om 367 MSEK med 5% yield, samt villkor om en uthyrningsgrad på minst 90% vid tillträdet. Fastigheten tillträds fjärde kvartalet 2020. Glimstedt och Colliers har varit rådgivare till Offentliga Hus i transaktionen.

Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 8 208 kvm och består av lokaler för kontor och handel. Hyresvärdet uppgår till drygt 19,5 MSEK. Hyresgästerna består till övervägande del av offentliga verksamheter som Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, samt Hemköp. Dessa hyresgäster står för drygt 80% av hyresvärdet med kontraktstider mellan 10-15 år. 

– Med detta förvärv förstärker och flyttar vi fram vår position inom samhällsfastigheter i den expansiva Göteborgsregionen. För det växande Tynnered kommer vår fastighet att vara något av ett framtida nav för samhället med både offentliga och kommersiell service, säger Lars Holm, VD på Offentliga Hus. 

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars.holm@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Offentliga Hus är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december kl. 08.30 CET.