25 november 2020 16:20

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Västra Götalandsregionen

Offentliga Hus i Norden AB har ingått förvärvsavtal avseende fastigheten Kinnaström 3 i Marks kommun. Förvärvet sker via bolagsförvärv och tillträde planeras till den 1 februari 2021.

Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 7 440 m², omfattande lokaler för offentlig förvaltning. Fastigheten är fullt uthyrd till Marks kommun. Årshyresvärdet uppgår till drygt 6 miljoner kronor och transaktionen sker till ett överenskommet fastighetsvärde om 52 miljoner kronor. Preliminära köpeskillingen för bolagsandelarna är 32,2 miljoner kronor.

Detta förvärv ligger helt i linje med vår strategi, att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter med starka kassaflöden inom segmenten skola och utbildning, vård och omsorg samt offentliga kontor. Förvärvet utgör även ett bra komplement till vårt starka regionala kluster i Västra Götalandsregionen där Offentliga Hus redan är stora fastighetsägare i såväl Göteborg som Borås”, kommenterar Fredrik Brodin, VD på Offentliga Hus.