6 november 2020 15:30

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Södertälje

Offentliga Hus i Norden AB har ingått förvärvsavtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB avseende fastigheten Södertälje Fjärilen 22. Förvärvet sker genom bolagsförvärv och tillträde är planerat till den 1 december 2020.

Den uthyrningsbara arean uppgår till närmare 5 600 m² och består av lokaler för offentlig verksamhet. Fastigheten är fullt uthyrd till Skatteverket, Arbetsförmedlingen och ett privat tandvårdsföretag. Årshyresvärdet uppgår till drygt 9 miljoner kronor och transaktionen sker till ett överenskommet fastighetsvärde om 151 miljoner kronor. Preliminära köpeskillingen för aktierna är 49,7 miljoner kronor.
 
Förvärvet utgör ett bra komplement till Offentliga Hus starka regionala kluster i Södertälje och ligger ett stenkast från Södertälje Science Park där Offentliga Hus är den enskilt största fastighetsägaren. Detta förvärv ligger helt i linje med vår strategi, att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter inom segmenten skola & utbildning, vård & omsorg samt offentliga kontor med starka kassaflöden”, kommenterar Johan Bråkenhielm, COO på Offentliga Hus.