23 december 2020 07:00

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Örebro

Offentliga Hus i Norden AB (publ) har ingått förvärvsavtal med Brofast AB avseende fastigheten Örebro Rosta Gård 2. Förvärvet sker genom bolagsförvärv och tillträde beräknas ske första kvartalet 2021.

Den uthyrningsbara arean uppgår till närmare 5 500 m² och är i dagsläget vakant. En stor skolkoncern har tecknat ett nytt åttaårigt hyresavtal avseende halva ytan, med inflyttning till halvårsskiftet 2021.

Transaktionen sker till ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 46 miljoner kronor. Preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 40 miljoner kronor.

Denna mycket välbelägna samhällsfastighet kommer erbjuda utmärkta lokaler för skolverksamhet när hyresgästen flyttar in till skolstarten 2021. Som nya ägare till fastigheten får vi en bra initial direktavkastning samtidigt som de vakanta ytorna utgör en stor kvarvarande uthyrningspotential”, kommenterar Johan Bråkenhielm, COO på Offentliga Hus.