25 maj 2020 13:30

Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Härnösand

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”) har ingått avtal med Region Västernorrland om förvärv av fastigheten Härnösand Fastlandet 2:60. Köpet sker genom fastighetsförvärv, baserat på ett överenskommet fastighetsvärde om 106 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske under tredje kvartalet 2020. Offentliga Hus samarbetar i denna transaktion med en lokal partner för utveckling av fastigheten och uthyrning av vakanta ytor. Avtalet är villkorat av att regionfullmäktige säger ja till försäljningen vid sitt möte i juni.

Fastigheten innehåller drygt 26 000 kvadratmeter lokalyta för vård- och omsorgsverksamhet omfattande primärvård, specialistvård, psykiatri, veterinär, tandläkare och ytterligare flertalet inrättningar kopplat till offentlig verksamhet. Region Västernorrland är den dominerande hyresgästen och hyr ca 14 000 kvadratmeter med en genomsnittlig återstående kontraktslängd överstigande 10 år. Årshyresvärdet i fastigheten uppgår för närvarande till cirka 17 miljoner kronor.

”Denna välskötta fastighet utgör en regional vårdhub i en regionstad och motsvarar på alla sätt vår strategi att växa med bra samhällsfastigheter i svenska tillväxtregioner. Vi ser med tillförsikt fram emot att under många år framöver utveckla fastigheten och i samarbete med regionen och privata aktörer erbjuda Härnösands innevånare välfärdstjänster av hög klass”, kommenterar Fredrik Brodin, VD på Offentliga Hus.

”Vi är nöjda med att ha genomfört den här affären med Region Västernorrland och ser goda möjligheter att framöver komplettera Offentliga Hus fastighetsportfölj med liknade vårdfastigheter. Förvärvet av denna samhällsfastighet stärker vårt kluster i en kommun där vi sedan tidigare är fastighetsägare, och den kommer generera stabila kassaflöden under många år framöver”, säger Johan Bråkenhielm, COO på Offentliga Hus.

Svefa har varit säljarens rådgivare i denna transaktion.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Brodin, VD Offentliga Hus
Fredrik.brodin@offentligahus.se
+46 (0)708 88 66 65