28 januari 2020 07:30

Offentliga Hus förvärvar i Södertälje

Offentliga Hus har ingått avtal med Anders Ivarsson AB m.fl om förvärv av tomträtten till Södertälje Torpeden 8. Förvärvet sker genom bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för andelarna i bolaget uppgår till 36 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 68,5 miljoner kronor. Tillträde beräknas ske den 31 mars 2020.

Den uthyrningsbara ytan på fastigheten uppgår till 3 700 kvadratmeter och består av lokaler för huvudsakligen rehabilitering och daglig verksamhet. Årshyresvärdet uppgår till närmare 4,5 miljoner kronor.

– Torpeden 8 är en mycket välskött fastighet med starka hyresgäster i ett strategiskt intressant område i Södertälje och jag vill särskilt nämna att man i denna fastighet erhöll pris för årets renovering i Södertälje 2016, kommenterar Fredrik Brodin, VD för Offentliga Hus.

– Detta förvärv stärker vårt kluster i en kommun där vi sedan tidigare är fastighetsägare och gärna gör ytterligare förvärv. Såväl förvaltning som uthyrningsarbete gagnas av att vi kan växa vårt utbud av bra lokaler i delmarknaden, kommenterar Johan Bråkenhielm, Fastighets- och Transaktionschef på Offentliga Hus.  

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Brodin, VD Offentliga Hus
fredrik.brodin@offentligahus.se
+46 (0) 708 88 66 65

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ)

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt.