15 december 2017 16:41

Offentliga Hus förvärvar 161 fastigheter från statligt ägda Svevia

Fastighetsbolaget Offentliga Hus i Norden AB har förvärvat 161 fastigheter (vägstationer, depåer m.m.) från statligt ägda Svevia, ett av Sveriges största anläggningsföretag och specialister på att bygga och sköta om vägar.

Vägstationerna nyttjas för uppställning och service av arbetsfordon och materiel i samband med vägprojekt och vägunderhåll, och omfattar sammanlagt ca 290 hektar mark. Fastigheternas lokalyta uppgår totalt till ca 178 000 kvadratmeter. Offentliga Hus och Svevia har för avsikt att etablera ett långsiktigt samarbete och Svevia kommer även fortsättningsvis att nyttja fastigheterna för sin kärnverksamhet och vara den dominerande hyresgästen.

"I början av december genomförde vi framgångsrikt en obligationsemission om 400 miljoner kronor, och nu sätter vi en del av kapitalet i arbete. Det här är Offentliga Hus största förvärv hittills och vi är mycket glada att kunna utöka portföljen med högkvalitativa infrastrukturfastigheter. Affären är viktigt steg på vår resa mot en börsnotering", säger Lars Holm, VD för Offentliga Hus.

Försäljningen sker i bolagsform. Parterna har enats om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus i Norden AB
lars@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09

Om Offentliga Hus i Norden AB

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Offentliga Hus har ett totalt fastighetsbestånd om 90 fastigheter på 37 olika platser i Sverige. Hyresgästerna består till cirka 90% av statligt finansierade verksamheter med långa hyreskontrakt (exkl. portföljen med studentlägenheter). Fastighetsvärdet uppgår till 2,3 miljarder kronor. Offentliga Hus grundades 2011 och ägs av Aktiebolaget Fastator (publ) (50%) och Cofigelux Sarl/Aerium (50%).