30 september 2019 14:00

Offentliga Hus emitterar hybridobligation

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) har framgångsrikt emitterat en hybridobligation om SEK 500 000 000 under ett ramverk om totalt SEK 750 000 000 (”Hybridobligationen”). Hybridobligationen löper med en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 685 baspunkter och har en evig löptid med en första inlösenmöjlighet i januari 2025. Offentliga Hus avser att ansöka om upptagande till handel av Hybridobligationen på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Emissionen möttes av en stark efterfrågan från främst nordiska institutionella investerare och övertecknades kraftigt.

Emissionslikviden från Hybridobligationen kommer primärt att nyttjas för att finansiera en fortsatt tillväxt samt att stärka den finansiella beredskapen. Hybridobligationen är strukturerad i syfte att delvis räknas som eget kapital ur ett kreditratingsperspektiv samt kommer att redovisas som eget kapital i enlighet med IFRS.

Nordea Bank Abp och Swedbank AB (publ) har agerat finansiella rådgivare i samband med emissionen och Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.


För ytterligare information, vänligen kontakta Bolaget:


Svante Bengtsson, styrelseledamot
svante.bengtsson@fastator.se

+46 (0) 70 956 67 56 

Christoffer Strömbäck, t f CFO 
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2019 kl. 14:00 CEST.

Om Offentliga Hus i Norden AB (publ) 

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Bolaget grundades 2011 som en av pionjärerna inom segmentet samhällsfastigheter. Idag äger vi hundratals samhällsfastigheter över hela Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentliga verksamheter med långa hyreskontrakt. 

Offentliga Hus i Norden AB

Nybrogatan 3 

SE-114 34 Stockholm 

Vxl 08-660 67 00

info@offentligahus.se 

Org.nr. 556824-2696