1 september 2020 08:00

Offentliga Hus återköper egna utestående obligationer över marknaden – minskar sin bruttoskuld

Offentliga Hus i Norden AB (publ) (“Bolaget” eller ”Offentliga Hus”) har återköpt, mot kontant vederlag, 7,1 procent av Bolagets egna utestående obligationer till ett nominellt belopp om 50 000 000 kronor genom flera förvärv över marknaden. Återköpet gäller obligationslån med ISIN SE0010023259, vilket har ett utestående nominellt belopp om 700 000 000 kronor inklusive den av Offentliga Hus återköpta volymen.

Obligationerna löper med en rörlig ränta motsvarande STIBOR 3 månader plus 7 procent och förfaller i juni 2021.

Syftet med återköpet av obligationerna är att minska Offentliga Hus bruttoskuld och sänka den genomsnittliga upplåningskostnaden. Efter återköpet uppgår det nominella värdet av Offentliga Hus egna innehav av det berörda obligationslånet till 182 000 000 kronor och 518 000 000 kronor kvarstår som utestående.

”Vi utnyttjar styrkan i vår balansräkning för att återbetala dyra lån som upptogs i en tidigare fas av bolagets utveckling. Gradvis stärker vi härmed vår kreditvärdighet och sänker våra finansieringskostnader i linje med vår målsättning. Offentliga Hus har idag en kreditrating motsvarande BB- och vårt uttalade mål är att uppnå kreditbetyget Investment Grade inom en treårsperiod”, kommenterar bolagets CFO Magnus Sundell.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Brodin, VD Offentliga Hus
Fredrik.brodin@offentligahus.se
+46 (0) 708 88 66 65

Magnus Sundell, vVD & CFO
magnus.sundell@offentligahus.se
+46 (0) 70 602 76 75