10 april 2018 12:07

Offentliga Hus årsredovisning för 2017 är nu publicerad

Offentliga Hus årsredovisning för 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, https://offentligahus.se/finansiella-rapporter/. Rapporten publiceras på svenska.

Årsredovisningen för 2017 publiceras endast i digital version. Personer som önskar ta del av ett tryckt exemplar är välkomna att kontakta Offentliga Hus enligt nedan. 

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars.holm@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09 

Om Offentliga Hus i Norden AB

Offentliga Hus är ett fastighetsbolag med fokus på samhällsfastigheter. Offentliga Hus äger fastigheter i 125 kommuner i Sverige. Hyresgästerna består till övervägande andel av offentligt finansierade verksamheter med långa hyreskontrakt.