28 april 2021 15:30

Offentliga Hus ansöker om avnotering från Nasdaq First North Premier Growth Market

Styrelsen för Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”) har beslutat att ansöka om avnotering av Offentliga Hus aktie från Nasdaq First North Premier Growth Market (”First North Premier”). Sista dag för handel på First North Premier kommer att meddelas efter att Offentliga Hus erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB” eller ”Budgivaren”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 20 januari 2021 ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Offentliga Hus (”Erbjudandet”). SBB meddelande genom pressmeddelande den 14 april 2021 att SBB, efter redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer att inneha totalt 247 949 492 aktier och röster i Offentliga Hus, motsvarande cirka 96,9 % av totalt antal aktier och röster i Offentliga Hus. I samband därmed meddelade SBB även att acceptfristen förlängs till den 29 april 2021 för att möjliggöra för återstående aktieägare i Offentliga Hus att acceptera Erbjudandet.

Sedan pressmeddelandet den 14 april 2021 har SBB hemställt att styrelsen i Offentliga Hus ska ansöka om avnotering av Bolagets aktie från First North Premier. SBB har också påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i Offentliga Hus beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktie från First North Premier. Sådan ansökan har idag skickats till Nasdaq. Sista dag för handel kommer att meddelas efter att Offentliga Hus erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq.

För ytterligare information, kontakta:

Ilija Batljan, styrelseordförande Offentliga Hus
E-post: ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 15:30.