25 september 2020 07:30

Nordic Credit Rating ger Offentliga Hus utsikten “Watch Positive”– hög sannolikhet för förbättrat kreditbetyg

Idag publicerade Nordic Credit Rating (NCR) en ”Rating Update” för Offentliga Hus i Norden AB. Bolagets utsikt är ”on Watch Positive” i avvaktan på bolagets börsnotering som planeras till oktober månad. Nordic Credit Rating meddelar ett oförändrat kreditbetyg BB- men skriver, ”By placing the long-term rating on Watch Positive we are signalling a high likelihood of a one-notch upgrade in the next three months pending successful completion of the IPO".

Fredrik Brodin, VD för Offentliga Hus, kommenterar:
 
Ett av våra viktigaste operationella mål är att uppnå kreditbetyget Investment Grade och dagens uttalande från Nordic Credit Rating visar att vi är på rätt väg. Med detta besked är sannolikheten hög att vårt kreditbetyg kommer höjas till BB redan under innevarande år. För Offentliga Hus innebär ett höjt kreditbetyg att bättre finansiella villkor kan uppnås, framför allt vid emissioner av icke säkerställda lån. De förbättrade utsikterna för vårt kreditbetyg är helt i linje med vår strategi som innebär fokus på samhällsfastigheter med långa och stabila kassaflöden inom utbildning, vård och omsorg och kontor för offentlig förvaltning.”
 
Nordic Credit Ratings fullständiga rapport finns att ladda ner hos NCR samt på Offentliga Hus hemsida.