18 mars 2020 17:23

Nordic Credit Rating belyser Offentliga Hus stabila verksamhet

Nordic Credit Rating (”NCR”) har offentliggjort en kreditanalys avseende svenska samhällsfastighetsbolag. Analysen belyser Offentliga Hus stabila verksamhet med en stark fastighetsportfölj och långa hyresavtal. Nordic Credit Rating bedömer att nästan alla hyreskontrakt kommer att fortsätta generera hyresintäkter under ett volatilt och osäkert 2020.

Fredrik Brodin, VD för Offentliga Hus, kommenterar:

 

”I dessa oroliga tider är uttalandet från NCR ett styrkebesked som bekräftar vår affärsmodell. Det är glädjande att en oberoende finansiell aktör bekräftar det vi själva är övertygade om – styrkan i att bygga långa relationer med stat, kommuner och regioner för att tillhandahålla bra lokaler för vård och omsorg, utbildning och olika typer av offentlig förvaltning. Behovet av dessa viktiga funktioner snarare ökar i tider av oro och betalningsviljan hos våra hyresgäster bedöms därför som fortsatt god.”

 

Offentliga Hus kreditbetyg hos NCR är oförändrat BB-, stabila utsikter.

 

Nordic Credit Ratings fullständiga analys finns tillgänglig på: https://nordiccreditrating.com/

 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Brodin, VD Offentliga Hus

fredrik.brodin@offentligahus.se

+46 (0) 708 88 66 65