3 december 2020 12:45

Kepler Cheuvreux och Nordea offentliggör analyser av Offentliga Hus med köprekommendation

Kepler Cheuvreux menar att Offentliga Hus är väl positionerade att dra nytta av det ökade behovet av samhällsservicefastigheter, och offentliggör analys med köprekommendation och riktkurs 16,20 kronor per aktie. Även Nordea offentliggör analys av Offentliga Hus med rekommendation köp och riktkurs 15,50 kronor per aktie.

Fredrik Brodin, VD på Offentliga Hus, kommenterar:

”Det är glädjande att vi uppmärksammas positivt hos både Kepler Cheuvreux och Nordea. Vi arbetar strategiskt med samhällsfastigheter med hög uthyrningsgrad inom våra tre huvudsegment skola/utbildning, vård/omsorg och offentliga kontor i Sveriges tillväxtregioner. Vi skapar tillväxt genom förvärv, aktiv förvaltning och kompletterar tillväxten genom investeringar i befintliga fastigheter och nyproduktion. Den starka balansräkningen och intjäningsförmågan har resulterat i att vi kraftigt sänkt bolagets finansiella kostnader och fått höjt kreditbetyg under året.”

I analysen framhäver Kepler ledningens långa erfarenhet av att driva noterade fastighetsbolag i Sverige (Stendörrren), och menar att de har en meritlista rörande att genomföra en tillväxtagenda. Kepler poängterar även att ledningen har "skin in the game" via optionsprogram samt att de investerat betydande summor kontant i bolaget.

Offentliga Hus ambition är att fortsätta växa med fokus på svenska tillväxtorter, regionstäder och större tätorter. Kepler räknar med att den genomsnittliga årliga tillväxten av substansvärdet kommer att ligga på 11 procent mellan 2019 och 2022, vilket är högre än branschkollegornas takt om 9 procent.