21 augusti 2020 17:30

Intjäningsförmågan justerad uppåt – Q2-rapporten uppdaterad

Offentliga Hus har justerat upp intjäningsförmågan i den delårsrapport för jan-jun 2020 som offentliggjordes den 19 augusti. Justeringen innebär en ökning av årliga hyresintäkter om 11 mkr. Redogörelsen för intjäningsförmåga återfinns på s. 4 i rapporten.

Den justerade rapporten finns tillgänglig för nedladdning på bolagets hemsida https://offentligahus.se/for-investerare/rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Brodin, VD Offentliga Hus
Fredrik.brodin@offentligahus.se
+46 (0)708 88 66 65

Magnus Sundell, vVD & CFO
magnus.sundell@offentligahus.se
+46 (0) 70 602 76 75