30 april 2021 09:30

Avnotering från Nasdaq First North Premier Growth Market godkänd – sista handelsdag blir den 14 maj 2021

Som tidigare kommunicerats av Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus” eller ”Bolaget”) genom pressmeddelande publicerat den 28 april 2021, har styrelsen i Offentliga Hus beslutat att ansöka om avnotering av Offentliga Hus aktie från Nasdaq First North Premier Growth Market (”First North Premier”). Nasdaq har idag godkänt ansökan samt beslutat att sista dag för handel i Offentliga Hus aktie på First North Premier blir den 14 maj 2021.

För ytterligare information, kontakta:

Ilija Batljan, styrelseordförande Offentliga Hus
E-post: ilija@sbbnorden.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2021 kl. 09:30.