18 december 2020 18:45

54,3 procent av aktierna och rösterna i Offentliga Hus säljs till SBB

Offentliga Hus noterar att Aktiebolaget Fastator (publ), Nordact AB, Offentliga Nordic Property Holding SARL och CLBRM Private S.A., SICAR on behalf of its Compartment Real Assets (”Säljarna”) idag har ingått ett avtal med Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) om att sälja sina aktier i Offentliga Hus i Norden AB (publ) (”Offentliga Hus”), tillsammans 138 917 953 aktier, motsvarande 54,3 procent av aktier och röster i Offentliga Hus (”Transaktionen”). 
 
Säljarna och SBB har kommit överens om ett pris om 15,40 kronor per aktie i Offentliga Hus som ska erläggas med 10,78 kronor kontant och 4,62 kronor i nyemitterade D-aktier i SBB. Totalt motsvarar det ett kontantvederlag om 1 497 535 533 kronor och 20 703 256 nyemitterade D-aktier i SBB (till ett värde om totalt 641 800 943 kronor baserat på ett pris om 31,00 kronor per D-aktie), innebärande en fördelning om 70 procent kontant vederlag och 30 procent nya D-aktier i SBB. Den totala köpeskillingen i Transaktionen uppgår således till 2 139 336 476 kronor. Transaktionen förväntas tillträdas den 23 december 2020.

Efter att denna transaktion offentliggjorts har styrelsen i Offentliga Hus gett oss i bolagsledningen direktivet att det är ”Business as usual” intill dess nya direktiv kommer. Styrelsen avvaktar den fortsatta händelseutvecklingen inför ett möjligt kommande bud på återstående aktier. Vi fortsätter vårt långsiktiga arbete med att äga, utveckla och förvalta hållbara samhällsfastigheter inom vård, utbildning och offentlig förvaltning”, säger Offentliga Hus VD Fredrik Brodin.