Ledning

Ledning

Johan Bråkenhielm

COO

Tel: +46 (0) 73 349 66 16

johan.brakenhielm@offentligahus.se

Johan Bråkenhielm har 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen i Sverige och internationellt, med fokus på transaktioner, analys, värdering och affärsutveckling. Johan var tidigare CIO på Stendörren Fastigheter. Han har även varit partner på Stadsrum Fastigheter (ägt av Keva & Alecta & HEA), transaktionschef för CBRE Global Investors i Norden, ING, Newsec och E&Y. Han inledde sin karriär på IPD i London.

Aktieägande i bolaget: Johan äger teckningsoptioner motsvarande 1,4% av aktiekapitalet med inlösen under första kvartalet 2023.

Terese Filipsson

Fastighetschef

Tel: +46 (0) 72 536 80 06

terese.filipsson@offentligahus.se

Terese Filipsson har över 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen. Hon har tidigare arbetat som Fastighetschef på Nordic PM, samt har erfarenhet från Diligentia, DTZ och Fabege.

Magnus Sundell

vVD & CFO

Tel: +46 (0) 70 602 76 75

magnus.sundell@offentligahus.se

Magnus Sundell har varit verksam i fastighetsbranschen i ett tjugotal år. Mellan 1997 och 2010 arbetade han för GE Capital där han bl a var med och byggde upp GE Real Estate i Norden under 9 år. Han har även arbetat med transaktions- och finansieringsrådgivning hos Leimdörfer och Tenzing. Mellan 2014 och 2019 var han CFO och Vice VD för Stendörren Fastigheter.

Aktieägande i bolaget: Magnus äger teckningsoptioner motsvarande 1,4% av aktiekapitalet med inlösen under första kvartalet 2023.