Ledning

Ledning

Fredrik Brodin

VD

Tel: +46 (0) 70 888 66 65

fredrik.brodin@offentligahus.se

Fredrik Brodin har 25 års erfarenhet i fastighetsbranschen. Han har tidigare varit VD för Stendörren Fastigheter AB, samt VD för Cartera AB och StayAt Hotel Apartments AB och co-founder för fastighetsfonden Mengus under perioden 2005-2007. Fredrik Brodin har även haft ett flertal uppdrag inom Kvalitena-koncernen under åren 2007-2014 och var aktiv i grunden till vad som idag är Hembla AB och Stendörren Fastigheter AB. Aktieägande i bolaget: Fredrik äger teckningsoptioner motsvarande 2,3% av aktiekapitalet med inlösen under första kvartalet 2023.

Johan Bråkenhielm

COO

Tel: +46 (0) 73 349 66 16

johan.brakenhielm@offentligahus.se

Johan Bråkenhielm har 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen i Sverige och internationellt, med fokus på transaktioner, analys, värdering och affärsutveckling. Johan var tidigare CIO på Stendörren Fastigheter. Han har även varit partner på Stadsrum Fastigheter (ägt av Keva & Alecta & HEA), transaktionschef för CBRE Global Investors i Norden, ING, Newsec och E&Y. Han inledde sin karriär på IPD i London. Aktieägande i bolaget: Johan äger teckningsoptioner motsvarande 1,4% av aktiekapitalet med inlösen under första kvartalet 2023.

Terese Filipsson

Fastighetschef

Tel: +46 (0) 72 536 80 06

terese.filipsson@offentligahus.se

Terese Filipsson har över 20 års erfarenhet från fastighetsbranschen. Hon har tidigare arbetat som Fastighetschef på Nordic PM, samt har erfarenhet från Diligentia, DTZ och Fabege.

Magnus Sundell

vVD & CFO

Tel: +46 (0) 70 602 76 75

magnus.sundell@offentligahus.se

Magnus Sundell har varit verksam i fastighetsbranschen i ett tjugotal år. Mellan 1997 och 2010 arbetade han för GE Capital där han bl a var med och byggde upp GE Real Estate i Norden under 9 år. Han har även arbetat med transaktions- och finansieringsrådgivning hos Leimdörfer och Tenzing. Mellan 2014 och 2019 var han CFO och Vice VD för Stendörren Fastigheter. Aktieägande i bolaget: Magnus äger teckningsoptioner motsvarande 1,4% av aktiekapitalet med inlösen under första kvartalet 2023.