Finansiell kalender

 

Delårsrapport januari-mars 2021: 23 april 2021
Årsstämma 2020: 7 juni 2021
Delårsrapport januari-juni 2021: 15 juli 2021
Delårsrapport januari-september 2021: 4 nov 2021
Bokslutskommuniké 2021: 16 feb 2022

Läs mer

Om Offentliga Hus

Offentliga Hus är numera en del av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden. För att läsa mer om SBB...

Fastighetsbestånd

Här kan du läsa mer om Offentliga Hus fastighetsbestånd och se ett urval av våra...