Människan gör fastigheten

 

Mot en välfärd i världsklass.

Offentliga Hus är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som på ett långsiktigt och hållbart sätt äger, förvaltar och utvecklar kvalitativa samhällsfastigheter. Tillsammans med stat, kommuner och regioner skapar vi förutsättningar för en samhällsservice i världsklass.

Om oss

Delårsrapport januari – mars 2021

Ta del av Offentliga Hus kvartalsrapport för det första kvartalet 2021.

Till rapporten

Våra fastigheter

Offentliga Hus äger samhällsfastigheter över hela landet. Beståndet är inriktat mot utbildning, vård och omsorg samt kontor för kommunal förvaltning.

Läs mer

Pressmeddelanden

23 april 2021 07:00

Offentliga Hus presenterar rekordresultat för första kvartalet

Samhällsfastighetsbolaget Offentliga Hus lämnar idag sin kvartalsrapport för det första kvartalet 2021 Rapporten är bolagets starkaste sedan noteringen 2020 En starkt bidragande orsak till...

Läs mer

14 april 2021 14:10

Kommuniké från extra bolagsstämma, VD-byte samt uppdatering av finansiell kalender

Kommuniké från extra bolagsstämma i Offentliga Hus i Norden AB (publ) den 14 april 2021 Extra bolagsstämma med aktieägarna i Offentliga Hus i Norden AB (publ) har hållits den 14 april 2021...

Läs mer

14 april 2021 11:15

SBB kontrollerar 96,9 procent av aktierna i Offentliga Hus och förlänger acceptfristen för det offentliga budpliktserbjudandet

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) offentliggjorde den 18 december 2020 ett förvärv motsvarande 54,3 procent av samtliga aktier och röster i Offentliga Hus Den 20 januari 2021...

Läs mer

För investerare

Vår verksamhet

Rapporter