Attraktiv innovationsmiljö stärker Sverige som industrination

En tiondel av Sveriges export och 11 procent av alla nya patent kommer härifrån. I skuggan av Stockholms start-up-scen växer Södertälje nu fram som Sveriges nav för hållbar industri. Och många av innovationerna föds i Södertälje Science Park som ägs och förvaltas av Offentliga Hus.

2018 invigdes Södertälje Science Park, en nationell nod och mötesplats för företag, forskning och utbildning inom hållbar produktion. I en pampig tegelbyggnad från femtiotalet som byggts om och byggts ut till en kreativ innovationsmiljö, samverkar aktörer från näringsliv, akademi och samhälle för att tillsammans driva branschöverskridande forsknings- och utvecklingsprojekt och nätverka. Här bedriver KTH utbildning och forskning inom teknik, hållbarhet, produktion och design i nära samarbete med de världsledande industriaktörerna Scania och AstraZeneca.

Genom Södertälje Science Park skapas värdefulla synergieffekter mellan de olika aktörerna; industrin får tillgång till välutbildade medarbetare inom viktiga områden och studenter ges möjlighet att testa sina idéer i verkligheten och vara nära produktion och ledande forskning. Robert Kingfors, VD på Södertälje Science Park, ser specialiserade kompetenscentrum som viktiga för Sveriges långsiktiga konkurrenskraft.

”De stora bolagen saknar ofta möjligheten att jobba med väldigt små och specialiserade saker. Genom att attrahera mindre utvecklingsbolag hit där tillverkningen finns kan vi stärka förutsättningarna för avancerad produktion i Sverige. Det blir ett sätt att faktiskt behålla produktionen i Sverige”, förklarar han.

RÄTT HYRESGÄSTER FÖR PLATSEN

Södertälje Science Park ska växa och ambitionen är att locka till sig fler utvecklingsbolag som stärker Södertäljes innovationsklimat och därmed också kommunens attraktivitet. Offentliga Hus, som äger fastigheterna sedan 2019, tar en aktiv roll i att utveckla miljön ur ett kund- och besökarperspektiv tillsammans med ledningen för Science Park. Målet är en levande infrastruktur där hyresgästerna har tillgång till exempelvis gym och matbutik i anslutning till fastigheten, och en dynamisk blandning av bolag som alla bidrar med sin specialitet – vare sig det är artificiell intelligens, sensorteknik eller något helt annat.

Vill du veta mer om Offentliga Hus projektutveckling? Läs mer här.

Läs även