Här kan du läsa mer om samhällsfastigheter och nyheter om fastighetsbranschen i stort.


Krav på nytänkande när Sverige växer

Befolkningen växer i rekordfart, demografin förändras och urbaniseringen är vår tids folkvandring. Under de kommande åren kommer behovet av investeringar i samhällsservice, infrastruktur och offentliga lokaler att öka väsentligt i Sverige. K …


Stora möjligheter för kommuner med fastighetskoll

Det allmänna sitter på oerhörda värden i sina fastigheter. När kostnaderna för demografin nu ökar snabbare än skatteintäkterna har kommuner och landsting mycket att vinna på att arbeta aktivt och långsiktigt med sina fastigheter. Kommunern …


Tre trender på marknaden för samhällsfastigheter

Offentliga verksamheter bildar hubbar i förorten Tuffa besparingskrav och stigande hyreskostnader får offentliga verksamheter att lämna innerstaden för lokaler i förorten. Många söker också nya lösningar i delningsekonomin – genom att dela …


När musikhögskolan lyfte Fårösund

På folkhögskolan i Fårösund bodde eleverna i baracker och repade i en nedlagd matsal. Antalet sökande sjönk för varje år – tills kreativa fastighetslösningar och ett samarbete mellan kommunen och Offentliga Hus vände trenden. Fårösund …