Tre trender på marknaden för samhällsfastigheter

Artikel

Offentliga verksamheter bildar hubbar i förorten

Tuffa besparingskrav och stigande hyreskostnader får offentliga verksamheter att lämna innerstaden för lokaler i förorten. Många söker också nya lösningar i delningsekonomin – genom att dela på ytor, personal och teknik kan hyreskostnaderna minskas ytterligare. Effekten blir städer där det offentliga verkar i effektivt planerade hubbar utanför stadskärnan.

Infrastruktur – nästa investeringsvåg?

Befolkningstillväxten kommer att ställa stora krav på infrastrukturinvesteringar inom transport och kollektivtrafik de
närmaste åren, inte minst i storstadsregionerna. Idag är möjligheterna till privata investeringar i transportinfrastruktur begränsade. Flera institutioner, däribland AP-fonderna, är positivt inställda till att allokera pengar till infrastruktur. Ett delat ansvar med privata aktörer skulle avlasta det offentliga och ge utrymme att fokusera på sin kärnverksamhet – kollektivtrafiken.

Nya betalningsmodeller på hyresmarknaden

Från att traditionellt ha tagit betalt per kvadratmeter uppstår nya betalningsmodeller i fastighetsbranschen. Köpcentrum skräd-
darsyr sina hyreserbjudanden och nya typer av hyresgäster uppstår, som pop-up stores. I takt med att fler offentliga aktörer samlokaliserar och delar faciliteter finns möjligheter till nya betalningsmodeller också för samhällsfastigheter – exempelvis varianter där man tar betalt via medlemsavgifter istället för per kvadratmeter.