Årets superkommun Luleå tar fastighetsfrågan på allvar

Artikel

En av de kommuner som planerar att genomföra en försäljning av offentligägda samhällsfastigheter är Luleå, med kommunalrådet Niklas Nordström (s) i spetsen.

Luleå kommun utnämndes 2015 till ”Årets Superkommun” av tidningen Dagens Samhälle för sitt arbete med att skapa förutsättningar för att möta framtida samhällsutmaningar. Att arbeta aktivt med sitt fastighetsinnehav är ett sätt att rusta för framtiden.

– På det här sättet säkrar vi viktiga investeringar, som badhuset på Hertsön, sa det socialdemokratiska kommunalrådet till Sveriges Radio i november 2016.

Nysatsningar på infrastruktur och service står som främsta prioritet när miljonbelopp frigörs för Luleå kommun. Även fastighetsbolaget som har undertecknat avsiktsförklaringen med den norrländska kommunen ser fördelar för båda parter i samband med den planerade transaktionen. De energibesparingar och uppgraderingar av lokalerna som kan genomföras då en specialiserad privataktör övertar drift och ägande från kommunen skapar mervärden som i slutändan gynnar kommunens invånare.

För en kommun av Luleås storlek, en regional centralpunkt med både universitet och affärscentra men med långa avstånd och transportbehov, ställs höga krav på lokala investeringar som gynnar medborgarna. Enligt Nordström skulle en affär stärka kommunens kassa med hundratals miljoner kronor – pengar som kan läggas på medborgarservice istället för lokalförvaltning.

Genom seriösa samarbeten mellan kommun och näringsliv uppstår effekter större än förbättrade kassaflöden, fortsätter Niklas Nordström:

– Nya aktörer hjälper oss göra investeringar i skolor, äldreboende och liknande som kommunen inte kommer klara av ensam.