När musikhögskolan lyfte Fårösund

Artikel

På folkhögskolan i Fårösund bodde eleverna i baracker och repade i en nedlagd matsal. Antalet sökande sjönk för varje år – tills kreativa fastighetslösningar och ett samarbete mellan kommunen och Offentliga Hus vände trenden.

Fårösund är beläget på Gotlands nordspets, omgivet av hav med utsikt över Fårö. Här förvärvade Offentliga Hus år 2011 större delen av det före detta militära området KA3, med en mängd byggnader och verksamheter.

En av dessa var Fårösunds folkhögskola, grundad 2004 som en del av Gotlands Folkhögskola. I Fårösund fanns framförallt skolans musiklinje, men allt färre elever sökte sig hit. Byggnaden var nedgången, dåligt anpassad för musikutbildning och studenterna bodde i baracker på skolans parkering. Med ett sviktande elevunderlag blev det allt svårare för kommunen att ur kostnadssynpunkt motivera verksamheten, som till stor del är beroende av statliga bidrag som beräknas per student. Samtidigt hade skolan kommit att bli en viktig del av Fårösund och kommunen var mån om att bevara ett levande lokalsamhälle.

Fårösund med omnejd har omkring 800 invånare, väl utbyggd infrastruktur och mycket att erbjuda av natur och friluftsliv. För unga vuxna som vill ägna sig fullt ut åt att skapa musik och umgås är det på många sätt en perfekt plats. Kort efter förvärvet av KA3 såg Offentliga Hus hur en förnyelse av folkhögskolan kunde öka dragningskraften till Fårösund som helhet. Elever som bor bra, har tillgång till ändamålsenliga lokaler och bra utbildning kommer att trivas bättre på Gotland. De väljer att stanna kvar över helgen istället för att åka hem till fastlandet – de kanske till och med stannar kvar på ön när utbildningen är avslutad. I grunden fanns idén om att varje elev som trivs kan bli en framtida gotländsk skattebetalare.

I dialog med skolan och kommunen investerade Offentliga Hus 35 miljoner i ombyggnationen. Den tidigare militärbyggnaden Regementets Kanslihus gjordes om till ljusa studentbostäder med utsikt över vattnet. Skolfastigheten blev ”Musikens Hus” och eleverna fick en studio och nya replokaler.

Idag har folkhögskolan ett stadigt överskott av sökande från hela Sverige som varje år bidrar till att göra Fårösund till en mer levande plats. Musikens Hus som utvecklingsprojekt illustrerar på många sätt hur Offentliga Hus arbetar och det som driver oss – att hitta lösningar som på riktigt skapar värde för både säljare och köpare, som lyfter kommuner och bidrar till att öka attraktionskraften för kommuner runtom i Sverige.