”Man vet aldrig vilka problem som behöver lösas”

Artikel

Bra ventilation, ett välfungerande larmsystem och smarta energibesparingar – som teknisk förvaltare ser Lars Asplund och hans team till att all teknik på Södertälje Science Park fungerar som den ska, så att verksamheten kan rulla på så bra som möjligt.

”Jag ansvarar för den tekniska förvaltningen i fastigheten.
Det handlar om allt från att lösa dagliga tekniska problem,
till exempel dragskåp som inte fungerar som det ska, till det
planerade underhållet av fastigheten, med renoveringar
eller energieffektiviserade åtgärder”, säger Lars Asplund
som arbetar på Offentliga Hus systerbolag Nordic PM som
förvaltar Södertälje Science Park.

Just variationen mellan problemlösning här och nu och att
hitta långsiktiga lösningar som skapar en bättre fastighet är
bland det bästa med jobbet, säger Lars:

”Man vet aldrig vad som ska hända och vilka problem som
behöver lösas. Och det är ett roligt jobb om man som jag
gillar teknik.”

KVALITET SOM LÖNAR SIG
På Södertälje Science Park finns dessutom goda förutsättningar
för att sköta det tekniska underhållet på ett smidigt
sätt. Fastigheten byggdes av AstraZeneca som länge bedrev
forskning och utveckling av nya läkemedel här.

”Den här fastigheten är byggd med ett kvalitetstänk från
början och har modern teknik som ligger i hyfsad framkant.
Alla tekniska system är uppkopplade och går att kontrollera
centralt från kontoret, vilket såklart underlättar underhållet”,
säger Lars.

I takt med digitaliseringen ökar också möjligheterna till en
effektivare fastighetsförvaltning. Fastighetsbranschen är
emellertid trögrörlig när det gäller innovation – inte minst på
hållbarhetsområdet. För att skapa bra och hållbara lösningar
krävs ett helhetsgrepp på byggnadens förutsättningar och ett
systematiskt tänk – något som Offentliga Hus till skillnad från
många andra aktörer i branschen har, menar Lars Asplund:

”Historiskt har till exempel energibesparingar för många
fastighetsägare helt enkelt handlat om att sänka temperaturen tills
någon klagar. Man har inte systematiskt tagit reda på var i fastigheten besparingarna kan göras bäst, eller varför vissa utrymmen är kalla. Jag upplever att Offentliga Hus förstår fastigheter på riktigt och är lyhörda för våra synpunkter. Och de är snabba på att ta beslut när vi kommer med rekommendationer. Att få det förtroendet är väldigt kul!”

Den här artikeln publicerades i Offentliga Hus Årsredovisning 2019. Här kan du läsa rapporten i sin helhet.